Welkom

 

Jaarlijkse bijdrage voor 2020 bedraagd 10 euro

Dit kan op rekening van de speciaalclub;

BE30 6528 2421 1611.

.met vermelding Lidgeld 2020  Deutsche Modeneser Club België en Uw naam en adres vermelden aub !

op adres van onze Secretaris/Penningmeester Goedele Engels-Van Durme.

 

Clubdag 2019 te Bornem

 

 

 Nu er toch geen tentoonstellingen zijn en U heeft dieren te veel of te koop gebruik dan ons AANBOD ! Stuur dan de kleuren en aantal naar :  

heymans.patrick@telenet.be