Welkom

    Uitnodiging Clubdag bij Greta & André Maes

                                                                 Zillebeek 55, 9120 Beveren(OVl).

 • Samenkomst op zaterdag 07 augustus 2021 aanvang 9u30.

 • Inkooien jonge duiven.

 • Hokbezoek.

 • Ontbijt.

 • Tombolaverkoop.

 • Algemene jaarvergadering.

 • Uitslagen promo/clubshow/alg.kampioenschap (alle 2019)met huldiging .

 • Leden bijdrage .

 • Middageten(prijs wordt medegedeeld ter plaatse).

 • Uitslag tombola.

 • Jonge duiven bespreking.

 • Koffie/Thee met gebak.

 • Huldiging van de 3 dag-kampioenen.

 • Afbraak tent en hokken.

 • Einde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deelname ontbijt /middageten.(aanduiden a.u.b enkel of beiden)

Naam:…………………………………………………………

Aantal personen:..

Graag melden bij Dh. André Maes

Tel.: 03/775 59 32 of  a.maes10@telenet.be

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door deze lange onderbreking wegens covid vragen wij om de eventuele opgelegde regels van de overheid te volgen.

Wij verwachten jullie heel graag om er weer een gezellige clubdag van te maken.

Met sportieve groeten,

Patrick

Voorzitter

 

Clubdag 2019 te Bornem