Duitse Modeneser

 

 

Wegens afslanking hobby :(streng geselekteerde duiven)

* schietti Zwart 3-0    (3-0 VERKOCHT)

* Schietti Blauwgeband 2-2

* Schietti Blauwgekrast 2-2

* Schietti Donkerbronsschildig gezoomd 3-3   (2-2 VERKOCHT)

* Schietti Blauwschimmel 4-4   (3-3 VERKOCHT)

* Gazzi Donkerbronsschildig gezoomd 3-3     (3-3 VERKOCHT)

* Gazzi Roodzilvergekrast 2-2    (2-2 VERKOCHT)

* Gazzi Roodzilvergeband 2-2     (2-2 VERKOCHT)

* Gazzi Blauwongeband 0-2       (0-1 VERKOCHT)

Patrick Heymans

Bornem tel.: GSM 0032 473 842 093

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------